Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Wspólnota klasztoru, historia kościoła i klasztoru

Historia klasztoru

W 1971 roku przy → klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku ks. abp Ignacy Tokarczuk erygował parafię. Wówczas miejscowości: część Żurawiczek, Maćkówka i Zalesie weszły w zasięg oddziaływania duszpasterskiego przeworskiego klasztoru. W Żurawiczkach był wówczas00 punkt katechetyczny, który mieścił się w domu wydzierżawionym od Pani Teresy Jasz. Budynek został wyremontowany. W punkcie katechetycznym Ojcowie odprawiali Mszę Świętą, początkowo nieregularnie, a później w każdą niedzielę i święta; ponadto także nabożeństwa majowe i październikowe.

widok kościoła

Kościół Matki Bożej Różańcowej w promieniach popołudniowego słońca.

13 czerwca 1975 roku ks. abp Ignacy Tokarczuk dokonał poświę­cenia punktu katechetycznego, który odtąd pełnił funkcje kaplicy pw. MB Różańcowej i św. Antoniego. Na nabożeństwach gromadziło się ponad 2500 wiernych. Wówczas podjęto decyzje o budowie nowego kościoła.

W 1981 roku Kuria Arcybiskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na budowę Kościoła w Żurawiczkach, a 7 października biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgiel­nego pod przyszłą budowę wg projektu architekta Leonarda Reppela. W założeniach bryła kościoła miała nawiązywać do rzymskiego Koloseum – miejsca męczęństwa tysięcy chrześcijan. Kościół jest dwupoziomowy, zbudowany na planie koła, posiada 214 okien. Budową kierowali gwardianie klasztoru przeworskiego, najpierw O. Tymoteusz Duda, a następnie O. Jan Kanty Bartnik. Z powodu braku materiałów budowlanych, które w tych czasach były trudno dostępne, budowa postępowała dość wolno. Poświęcenia nowego kościoła, jako kościoła filialnego parafii Św. Barbary w Przeworsku, dokonano 27 maja 1985 roku.

Ołtarz główny kościoła

Ołtarz główny: pośrodku Matka Boża Różańcowa,
po lewej – Św. Antoni z Padwy, po prawej – Św. Franciszek z Asyżu.

15 kwietnia 1993 r. ks. abp Ignacy Tokarczuk erygował tutaj samo­dzielną parafię, która obecnie liczy około 2500 dusz. Pierwszym proboszczem został O. Jan Kanty Bartnik. W 1991 roku, z inicjatywy O. Jana Kantego Bartnika, rozpoczęto pracę przy wznoszeniu nowego klasztoru. W dniu 2 lipca 1993 roku ówczesny prowincjał Ojców Bernardynów O. dr Czesław Gniecki erygował kanonicznie ten dom jako zakonny i pierwszym gwardianem w Żurawiczkach mianował O. Kryspina Florysa.

Poszczególni Ojcowie Gwardianie klasztoru w Żurawiczkach przeprowadzili wiele koniecznych prac, aby zarówno kościół jak i klasztor były budynkami funkcjonalnymi i estetycznymi:


Wspólnota klasztoru

widok kościoła

Klasztor - widok od strony ogrodu.

O. Eugeniusz Marek Kaczor
Gwardian klasztoru, proboszcz parafii, ekonom
O. Symforian Rygiel
Wikariusz klasztoru i parafii, katecheta
O. Kazimierz Stec
Spowiednik, kaznodzieja

© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót