Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej – OO. Bernardyni

Żurawiczki 11, 37-200 Przeworsk
telefon: 16 640 19 72

zurawiczkiofm(małpa)wp.plArchidiecezja Przemyska, Dekanat Przeworsk II

Kancelaria naszej parafii czynna jest we wtorki i czwartki (jeśli w te dni nie wypadają święta kościelne) w godzinach od 16.00 do 18.00. W sprawach pogrzebu można się zwracać do proboszcza i wikariusza poza wyznaczonymi godzinami.

Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu świętego w naszym kościele sprawowany jest w drugą niedzielę każdego miesiąca, na Mszy św. o godz. 11:00, oraz w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

 1. Akt urodzenia dziecka – oryginał.
 2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 3. Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania.
 4. Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

Ważne:

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

wieża i podcienia

Dach przechodzący płynnie w wieżę i krzyż.

Widoczne podcienia otaczające cały kościół.

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody osobiste.
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub akt ślu­bu cywilnego.
 4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
 5. Zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej (z Poradnictwa Rodzinnego).
 6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub od­dzielne świadectwa z religii).
 7. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii pw. MB Różańcowej z parafii jednego z narze­czonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa).

Uwaga! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. I, II i III (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogo­sławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezer­wacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Druga część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się do zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa, na 10 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i potwierdzeniami spowiedzi).

Sakrament Chorych

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się zasadniczo w każdą pierwszy piątek miesiąca. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przy­stąpić do spowiedzi i komunii świętej, czy też przyjąć sakrament chorych w pierwszy piątek, należy zgłaszać w zakrystii, przy furcie klasztornej lub telefonicznie: tel. 16 640 19 72.

W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy pod ww. numerem telefonu lub przy furcie klasztornej.

Pogrzeb katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.

W naszym klasztorze zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna należy zgłosić się do furty klasztornej.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 1. Akt zgonu z USC.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego.

Obszar parafii

Do parafii Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach należą miejscowości: Maćkówka – 829 mieszkańców, Zalesie – 407 mieszkańców i Żurawiczki – 1247 mieszkańców (dane z 31.12.2010).

Na terenie parafii znajdują się szkoły: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce i Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.


© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót