Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Matka Boża Różańcowa

Matka Boża Różańcowa

Historia modlitwy różańcowej

Matka Boża Różańcowa (rzeźba)

Matka Boża Różańcowa.

Rzeźba z ołtarza głównego, 2010.

Różaniec zaczęto odmawiać w XII wieku jako modlitwę, która braciom zakonnym nieumiejącym czytać zastępowała odmawianie psalmów. W XIV wieku pewien kartuz podzielił 150 „Zdrowaś…” na 15 dziesiątek, dołączając do każdej z nich Modlitwę Pańską – „Ojcze Nasz…”. Niedługo potem włączono w odmawianie modlitwy także medytację tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wtedy podzielono Różaniec na trzy części – radosną, bolesną i chwalebną.

Nazwa modlitwy – Różaniec – zaczerpnięta jest z legendy o świątobliwym zakonniku, który był ogrodnikiem i codziennie odmawiał cały różaniec, a czynił to przed posiłkami. Pewnego dnia, ciężko zapracowany w ogrodzie usłyszał dzwon wzywający na obiad. Wspomniał sobie, że nie odmówił różańca. Poprosił więc przełożonego, aby mógł wpierw się pomodlić, a później przyjść na obiad. Kiedy długo nie wracał, zatroskany przeor postanowił odwiedzić w celi współbrata. Puka do drzwi. Nikt nie odpowiada. Pomyślał, że może coś złego się przytrafiło. Chwycił za klamkę – drzwi były otwarte, a jego oczom ukazała się niebiańska scena: w celi brata zakonnego Maryja w glorii aniołów, przed Nią klęczy pokorny zakonnik ściskając różaniec i z pietyzmem i pobożnością wymawiając słowa: „Zdrowaś Maryjo…” a gdy kończył „zdrowaśkę” z jego ust wychodziła przepiękna róża, którą podejmowali aniołowie i składali u stóp Maryi wijąc z nich piękny wieniec.

Tak więc modlitwa różańcowa jest ofiarowaniem Maryi najpiękniejszych kwiatów – ofiarowaniem bukietu z 50 wspaniałych róż. Wielu jest przekonanych, że różaniec ofiarowała Matka Boska św. Dominikowi, który zakładając Zakon Kaznodziejski, był propagatorem tej formy modlitwy. Wkrótce ta modlitwa stała się modlitwą wszystkich rodzin chrześcijańskich.

 Święty Jan Paweł II, Apostoł różańca, przy spotkaniach z wiernymi rozdawał różańce, a czynił to po to, aby ludzie modlili się na różańcu. Tu widział siłę i moc modlitwy. Do dotychczasowych 15 tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych Jan Paweł II dodał pięć „tajemnic światłości”.

Odmawiając różaniec i rozważając życie Jezusa i Jego Matki, uczymy się jak żyć! Poznajemy tajemnice ich życia! Stajemy się lepszymi! A sprawia to moc różańca. Osobiście mogę o tym zaświadczyć! To jest modlitwa, która ma niesamowitą moc, dlatego też Maryja w objawieniach prosiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec!” Nasza parafia codziennie po każdej Mszy św. odmawia dziesiątek różańca! Mocno wierzymy w pomoc naszej Pani i Królowej! Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Ukochany nasz Ojciec Święty, Jan Paweł II „Papież różańca” zachęca nas w swym nauczaniu:

„Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołącza cały Kościół… Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez - można by powiedzieć - serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

Weź do ręki różaniec, kimkolwiek jesteś i spróbuj się pomodlić – pomyśleć o życiu Jezusa, Twojego Zbawiciela i Jego Matki Maryi! Nie żałuj czasu! Szybko się przekonasz, że warto, że życie ma jeszcze piękniejsze wartości, od tych którymi teraz żyjesz! Daj sobie szansę i spróbuj!

O. Emanuel Nowak OFM

Żywy Różaniec

Św. Dominik i Matka Boża (obraz E. Murillo)

Św. Dominik otrzymuje różaniec od Matki Bożej.

B.E. Murillo, 1638.

Żywy Różaniec powstał dzięki → Paulinie Jaricot (1799 - 1862).

Wymyśliła ona w 1825 roku coś, co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu – żywy różaniec. Zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Do swojego brata kapłana napisała, że „będzie to armia dobrej mocy”. Wkrótce Żywy Różaniec stał się bardzo popularny w całej Francji Jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: „Przypisuję to działaniu Żywego Różańca”. Zataczał on coraz szersze kręgi. Dwa lata po jego powstaniu istniało już 150 grup, a wielu francuskich biskupów przeszczepiło ideę Żywego Różańca do swoich diecezji. Papież Leon XII w roku 1827 pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowa­rzyszenie Żywego Różańca. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln wiernych.

Przy naszej parafii istnieje 16 pełnych Kół Żywego Różańca: 12 Róż Niewiast i 4 Róże Mężczyzn.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8:00 odbywa się zmiana Tajemnic Różańcowych przy udziale członków wszystkich Róż.

Wiernie podtrzymywaną tradycją jest udział poszczególnych wspólnot we Mszach świętych zamawianych przez Zelatorów poszczególnych Róż, w intencji członków róży i ich rodzin, a także za zmarłych członków róży. W październiku członkowie Żywego Różańca biorą czynny i liczny udział w nabożeństwie różańcowym w kościele. Co roku uczestniczymy w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca.

Naszą modlitwą wspieramy Kościół Chrystusowy i spełniamy prośbę Matki Bożej: „odmawiajcie codziennie różaniec!”. Specyfiką różańca jest odmawianie i rozmyślanie, równoczesne połączenie modlitwy ustnej z rozważaniem Ewangelii.

Opiekunem Żywego Różańca jest O. Erwin Ceklarz.

Obietnice dla odmawiających różaniec

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Obietnice te zostały objawione przez Niepokalaną Matkę → bł. Alanowi de Rupe, XV-wiecznemu teologowi i kaznodziei, bardzo zaangażowanemu w propagowanie modlitwy różańcowej. Wyczerpującą historię obietnic i działalności bł. Alana z La Roche przedstawiono w artykule → Błogosławiony Alan de Rupe opublikowanym w portalu → zdrowaśka.pl.

Akt zawierzenia parafii Matce Bożej Różańcowej

O Skarbnico Niebieska wszystkich łask, Matko Boga i Matko moja, Maryjo, Pani i nasza Opiekunko! Ty jesteś Córką Ojca Przedwiecznego i masz przystęp do Jego mocy i potęgi. Wierzymy, że w tej świątyni jesteś szczególnie obecna i spoglądasz łaskawie na nas, mieszkańców tej ziemi. Dzisiaj klękamy przed Tobą razem z naszymi przodkami – cieszącymi się chwałą nieba, którzy tak jak my dzisiaj doświadczali, że jesteś światłem, mocą, obroną i nadzieją – po prostu jesteś nam Matką.

Tulimy się dziś do Twojego serca bijącego dla Chrystusa, aby odnaleźć bezpieczeństwo w Twoich ramionach, które matczynym gestem oddają nam Jezusa pod opiekę. Pragniemy Ci, Matko Łaskawa, Opiekunko nasza, zawierzyć całą naszą Parafię.

Okaż swe łaskawe Oblicze, Skarbnico łask, naszym rodzinom. Spraw, aby problemy, z którymi się borykają: brak miłości i czasu dla siebie, bezrobocie, alkoholizm, nieład moralny zostały pokonane siłą dobra i pokoju, która drzemie w sercu każdego człowieka. Uproś Twego Syna, aby w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. Prosimy szczególnie za tych, którzy zapomnieli o Panu Bogu, Kościele i powołaniu do życia wiecznego, którzy postępują i żyją jak poganie choć naznaczeni są znamieniem łaski sakramentu chrztu św. Spraw, aby powrócili do życia w łasce uświęcającej i odkryli w sobie przepiękny dar synostwa Bożego.

Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim matkom i żonom. Ty wiesz, Pani Łaskawa, czym jest macierzyństwo, bo sama byłaś i jesteś Matką. Prosimy, aby matki i żony naszej parafii czuwały i strzegły ciepła domowego, które oparte będzie na wierze w Twego Syna i miłości ewangelicznej.

Okaż swe łaskawe Oblicze ojcom i mężom, aby będąc głową rodziny, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, chronili przed złem i upadkiem moralnym swoich najbliższych i byli autorytetem dla swoich dzieci.

Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim babciom, dziadkom, osobom starszym, chorym i cierpiącym. Przypominaj im, Maryjo – Matko, że dawanie świadectwa i wychowywanie młodego pokolenia nadal jest ich zadaniem i obowiązkiem, a cierpienia i trudności, które towarzyszą ich wiekowi, ofiarowane Chrystusowi, są wielką pomocą dla Kościoła i świata.

Okaż swe łaskawe Oblicze młodzieży i dzieciom naszej wspólnoty parafialnej. To oni będą budować i kształtować już za niedługi czas oblicze tej ziemi i naszej Ojczyzny. Otocz ich, o Łaskawa Matko, szczególnie płaszczem opieki, ponieważ są bardziej niż kiedykolwiek narażeni na zepsucie i zło wkradające się na każdym niemal kroku do umysłów, serc i sumień młodego pokolenia. Spraw, aby ochoczo i wytrwale podejmowali swoje obowiązki jako dzieci, uczniowie i Polacy.

Okaż swe łaskawe Oblicze nad naszą wspólnotą parafialną, która od kilkunasty lat czci Cię jako swą Matkę i Opiekunkę. Pani Łaskawa – Matko Boża Różańcowa, stwórz w naszej wspólnocie taki klimat wiary, który pozwoliłby młodym ludziom – dziewczętom i chłopcom odczytywać swoje powołanie i wejść na drogę służby Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

Spójrz, o Matko, na przygnębiony Twój lud, który wielbi Ciebie i prosi o wyjednanie łaski u Boga. Niech nasza wspólnota parafialna wraz z duszpasterzami i wszystkimi, którzy nawiedzają tą świątynię, pozostanie wierna Bogu i Tobie na zawsze. Amen.

W dniu 6 stycznia 2011 roku, przy okazji poświecenia nastawy ołtarzowej: MB Różańcowej, Św. Franciszka i Św. Antoniego, O. prowincjał Czesław Gniecki zawierzył naszą parafię Matce Bożej Różańcowej poprzez uroczyste odmówienie tego aktu zawierzenia.


© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót