Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Ministranci

Ministranci

herb ministranckiPrzy naszej parafii grupa ministrantów liczy 16 osób, a lektorów 12 osób. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i średnich. Biorą czynny udział w życiu Parafii. Pełnią służbę liturgiczną w czasie Mszy św. w niedziele i w dni powszednie zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym w czasie wspólnych spotkań. Pełnią swoja posługę czytając Słowo Boże podczas Mszy św. Ministranci i lektorzy uczestniczą czynnie w rozgrywkach sportowych i formacyjnych orga­nizowanych przy parafii i w dekanacie. Służenie podczas Mszy świętych jest zaszczytem i mobilizuje do pogłębiania wiary i stawania się lepszymi ludźmi i Dziećmi Bożymi.

Spotkania ministrantów odbywają się co tydzień, w soboty po wieczornej Mszy św. Na tych spotkaniach ministranci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia czynności wykonywanych w czasie Liturgii.

Opiekunem ministrantów jest O. Symforian Rygiel

Regulamin ministrancki

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. Daje przykład przez częstą Spowiedź i Komunię Św. Codziennie modli się rano i wieczorem, między innymi w intencji Wspólnoty Ministranckiej.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem. Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
 8. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i w wypełnianiu innych swoich obowiązków.
 9. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 10. Ministrant dba o dobre imię wspólnoty:
  - mówi dobrze o innych ministrantach;
  - dba o czystość i porządek w zakrystii;
  - odnosi się ze szczególnym szacunkiem do świątyni i jej otoczenia.

A ponadto pamięta o ciszy w zakrystii!

Cenne uwagi dla Liturgicznej służby ołtarza

Św. Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka.

Anonim, ok. 1568; wg niektórych źródeł portret pośmiertny.

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczest­niczyć w nich „świadomie i owocnie”.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie koniecz­ności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czyn­ności poprzedzającej.
 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Patronami ministrantów są: → Św. Tarsycjusz, Św. Stanisław Kostka, Św. Alojzy Gonzaga, Św. Jan Berchmans i Św. Dominik Savio.


© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót