Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Franciszkańska Młodzież Oazowa

Franciszkańska Młodzież Oazowa

- opiekun młodzieży:

Opiekunem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej jest O.Eugeniusz Kaczor

- uczestnicy:

35 – 40 osób.

- cel:

Pragniemy na wzór Św. Franciszka z Asyżu dążyć do pełni chrześci­jańskiego życia, do poznania i pokochania Boga, a także drugiego człowieka. Chcemy swoim młodzieńczym entuzjazmem i radością dzielić się ze sobą nawzajem i z innymi ludźmi.

- jak działa oaza?

Każdą grupę oazową opiekuje się jeden bądź dwóch animatorów, którzy to w oparciu o wcześniej przygotowane konspekty spotkań oraz o własne pomysły przeprowadzają spotkania w grupach. Spotkania te podzielone są na 4 stopnie:

  • 0: poznawanie życia Św. Franciszka.
  • 1: formacja Oazy Nowego Życia.
  • 2: formacja 10 kroków ku pełni dojrzałości chrześcijańskiej.
  • 3: Wspólnota Kościoła.

Poszczególne grupy spotykają się w wyznaczonym wcześniej przez siebie dniu. W każdy piątek spotykamy się na wspólnej Eucharystii, po czym odmawiamy Nieszpory, a następnie chwalimy Pana Boga na śpiewie. Co drugi piątek miesiąca mamy swoją Eucharystię Oazową o godz. 19:00, po czym adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym sakra­mencie. W sobotę spotykamy się na spotkaniach rekreacyjnych.

Kulminacją naszych spotkań jest niedzielny poranek i przedpołudnie. O godz. 10:00 odmawiamy Jutrznię i przygotowujemy śpiew na Liturgię mszy świętej. O godz. 11:00 razem z parafianami czynnie uczest­ni­czymy w Eucharystii ubogacając Ją swoim śpiewem i innymi posługami liturgicznymi.

- pomocnicy:

Animatorzy: 5 animatorów grup, 1 animator muzyczny

- motto Oazy:

„Gdzie jeden – tam wszyscy”. Tym jednym, który nas gromadzi jest Pan Bóg: przy Nim chcemy trwać.

- co robimy w czasie wolnym?

Spotykamy się w salce, gdzie przy herbacie prowadzimy ciekawe dy­skusje, gramy w piłkarzyki bądź w inne gry. Mamy także seanse filmowe, a także bawimy się przy różnych konkursach, bądź organizu­jemy zawdy sportowe w formie rozrywki, a nie tylko rywalizacji. W naszej oazie działa także grupa wolontariuszy, która chce podzielić się swoją radością i młodzieńczym entuzjazmem z ludźmi starszymi w pobliskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- co udało nam się zrobić?

  • Zgromadzić wokół Boga i przy Nim trwać.
  • Pogłębić nasze relacje ze sobą nawzajem.
  • Zagrać kilka koncertów w naszej parafii, a także w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • Wyremontować gruntownie naszą salkę oazową.
  • Zrobić koszulki oazowe.
  • Przygotować ozdoby świąteczne dla naszych parafian.

Poniżej przedstawiamy fotograficzne relacje z niektórych ciekawszych wydarzeń. Zdjęć jest dużo więcej, ale nasz administrator nie chciał ich wszystkich tu umieścić, powołując się na transfery, pojemności dysko­we, świadome przeglądanie itp. itd… Zapraszamy jednak do obejrzenia tego, co jest. ☺

Ferie zimowe

Pięciodniowy wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego (23 - 27 I 2011). Wspaniałe i radosne chwile na nartach, w Aquaparku. Wielu z nas pierwszy raz miała możliwość zakosztowania, czym jest „białe szaleństwo”, czyli jazda na nartach. Oprócz tego był czas na refleksje i zadumę, podczas adoracji, mszy świętych i rozmyślań na Dróżkach. W sumie było nas 35 osób.

Kolędowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Naszym wielkim pragnieniem było założenie grupy wolontariuszy, którzy odwiedzaliby lidzi starszych i chorych oraz spędzali z nimi czas. Pierwszym krokiem byłą wizyta z kolędą w Miejskim Domu Opieki Społecznej w Przeworsku w dniu 7 I 2011. Od stycznia regularnie jeden raz w tygodniu idziemy tam, by dzielić się z nimi naszą radością.

Sylwester oazowy

Nasz pierwszy wspólny sylwester. Było nas ok 40 osób. Nowy Rok przywitaliśmy Mszą Świętą.

Kolędowanie u oazowiczów

W drugi dzień świąt o godz. 16:00 ruszyliśmy do domów oazowiczów. Z niezwykłą radością i uśmiechem na ustach. W ten sposób chcieliśmy się podzielić tą wielką radością z narodzin Boga. Parafianie przyjmowali nas pięknie, radośnie i hojnie.

Koncert w Kalwarii Zebrzydowskiej

Koncert zespołów oazowych w kalwarii Zebrzydowskiej 12 VIII 2010.

Rekolekcje w Wetlinie

Trzydniowy wyjazd rekolekcyjny do Wetliny, w dniach 14 - 16 V 2010. Tam chcieliśmy z Bogiem i ze sobą zawiązać jeszcze bardziej naszą wspólnotę. W końcu: „Gdzie jeden – tam wszyscy”.

Wizyta zespołu San Damiano

W dniach 8 - 9 V 2010 mieliśmy przyjemność gościć braci z zespołu → San Damiano, z seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dwa dni spędzone z braćmi klerykami jeszcze bardziej zaraziły nas franciszkańskim duchem, ich radością i entuzjazmem.


© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót