Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach - Informacje prawne i techniczne, autorzy

Pomoc, informacje prawne i techniczne

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje i pomoc dla użytkowników naszej witryny.

Informacje prawne

Pełna treść opublikowanych tu stron, jak również projekt graficzny wi­tryny, ilustracje, zdjęcia i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żywoty świętych częściowo zaczerpnięto z serwisu → Internetowa Li­turgia Godzin. Zdjęcia otrzymano od klasztoru OO. Bernardynów w Żurawiczkach lub zostały wykonane przez autora.

Autor sprawdził treści stron zewnętrznych, do których zamieszczono odnośniki w niniejszej witrynie, jednak nie odpowiada za ich ewentualne późniejsze zmiany, za całokształt zamieszczonych tam informacji, ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Niniejsza witryna została w całości wykonana z pomocą Wolnego Oprogramowania; do jej utworzenia użyto pro­gramów → GIMP, Inkscape i Vim w systemie opera­cyjnym → Linux. Przeglądarkę obrazów opracowano w oparciu o mechanizm → Lightbox2.

Informacje techniczne

Przy opracowywaniu niniejszej witryny dołożono wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich po­wszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Wygląd i kolo­rystyka stron oraz sposób wyświetlania czcionek mogą się nieznacznie różnić zależnie od systemu operacyjnego, używanego oprogramowania, rodzaju monitora, jego wieku i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma wpływu.

Zaleca się korzystanie z przeglądarek → Firefox i Opera, zapewniających poza bezpieczeństwem prawidłowe wy­świetlanie stron.

Strony zostały zoptymalizowane dla rozdzielczości ekranu 1 024 × 768 px i większych. Kod źródłowy jest w pełni zgodny z specyfikacjami → XHTML w wersji 1.0 Strict i CSS 2.1 oraz z normami dostępności → WCAG 1.0, prio­rytet 1, 2 i 3. Kodowanie znaków: ISO-8859-2.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych elementów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszej witryny nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Pomoc

dzwonnica

Dzwonnica na podwórzu kościoła.

Powiększanie tekstu

Konstrukcja witryny umożliwia powiększanie i pomniejszanie wyświetlanego tekstu. W tym celu należy:

Jeśli po powiększeniu tekstu strona nie wyświetla się prawidłowo, należy ją odświeżyć (menu WidokOdśwież albo klawisz F5 wzgl. Ctrl + R).

Odnośniki

W treści poszczególnych stron zamieszczono odnośniki do stron i witryn dostarczających dodatkowych informacji, a także do pozostałych stron naszej witryny. Dla wygody korzystających i łatwego ich rozróżnienia poprzedzono je symbolami strzałek (→) oraz zaprogramowano etykietki informacyjne, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad odnośnikiem.

Skróty klawiszowe

Możliwe jest poruszanie się w całym serwisie jedynie przy pomocy klawiatury, przy użyciu zdefiniowanych skrótów. Klawisze skrótów oznaczone są tradycyjnie podkreśleniem. Niestety, obsługa ich jest różna w różnych przeglądarkach internetowych, dlatego zamieszczamy poniżej odpowiednie wskazówki:

Naciśnięcie klawisza Home powoduje zawsze przejście na początek strony, End – na koniec strony, klawisze PageUp i PageDown powodują zawsze przesunięcie obrazu o zakres wyświetlany na ekranie (1 ekran) odpowiednio: PageUp – w górę, PageDown – w dół. Dodatkowo, strony można przewijać płynnie klawiszami strzałek: i .

Drukowanie

Witrynę tak zaprogramowano, iż drukowana jest tylko treść poszczególnych stron, bez ozdobnego nagłówka, menu oraz innych, niemających istotnego znaczenia elementów o charakterze dekoracyjnym. W celu wydrukowania zawartości poszczególnych stron wystarczy skorzystać z menu przeglądarki PlikDrukuj... lub skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Starano się tak dobrać ustawienia, aby uzyskać możliwie dobrze czytelny druk przy rozsądnym zużyciu papieru. Ponieważ jednak implementacja obsługi tych ustawień w przeglądarkach internetowych jest daleka od poprawności, wydruki mogą różnić się od oczekiwanych. Ponadto postać ich może być różna zależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu. W razie niezadowalającej wielkości czcionki należy dokonać odpowiednich ustawień w używanym programie.

Autorzy

Autorami niniejszej witryny są:


© 2017 Klasztor OO. Bernardynów w Żurawiczkach

Powrót